Runstensparken
Runstenar
i Ekerö kommun
De som saknas kanske vi kan hitta igen!

Ekerö kommun har 63 kända runstenar!

Av dessa är 33 OK, 24 är trasiga och 6 saknas.

Runstenar är mer än runinskrift...
Runstenar är konstverk som behöver färger för att upplevas.

På den här webbplatsen har de fått färgerna tillbaka som för 1000 år sedan och de har även tolkats på nytt sätt av mig som nutida runristare vilket lett till nya upptäckter.


Välkomna till runstenarnas värld i Ekerö kommun!

/ Kalle Runristare


PS!
Felstavningar och brutna länkar...

Snälla, hjälp mig hitta dessa så jag kan rätta till dem.
Använd min e-post: kalle@runristare.se


ALLA RUNSTENAR
 

ADELSÖ >
har 5 kända runstenar

U 1 - Hovgården, Adelsö kyrka i sakristian

U 2 - Hovgården, Adelsö kyrka (förlorad!)

U 3 - Hovgården, Alsnöhus ruin

U 10 - Stora Dalby, nu Adelsö kyrka.

U 11 - Hovgården, vikingatida hamnviken.


BIRKA >

har 9 kända runstenar

U 4 - Borg

U 5 - Svarta jorden, fynd 1932

U 5b - Svarta jorden, fynd 2015

U 6-8 - Björkö by, nu i museet.

U 9 - Fragment till 5 runstenar


MUNSÖ >

har 3 eller 4 kända runstenar

U 12 - Saknas

U 12b - Bona, fragment

U 13 - Husby, fragment

U 14 - Roparudden, av Ärnfast


EKERÖ >

har 11 kända runstenar

U 15a - Ekerö kyrka, Ingeborgs gravhäll

U 15b - Ekerö kyrka, av Torbjörn skald

U 15c - Ekerö kyrka, fynd 1988

U 15d - Ekerö kyrka, fragment, fynd 1952

U 15e - Ekerö kyrka, fragment, fynd 1981

U 16a - (Nibbla) saknad sedan 1800-talet

U 16b - Nibbla gård, fragment

U 16c - Ekerö prästgård (Torslunda) fragment

U 17 - Skytteholm

U 18 - Stavsund

U 19 - Nyckelby


FÄRINGSÖ >

har 26 kända runstenar

U 20 - Färentuna kyrka, två fragment
U 21 - Utgår, en del av U 20

U 22 - Kungsberga

U 23 - Hilleshög kyrka, av Öpir

U 24 - Hilleshög kyrka, av Torbjörn

U 25 - Hilleshög kyrka, liggandes i grunden

U 26 - Hilleshög kyrka, rundjur och kors

U 27 - Hilleshög kyrka, kors i fönstret

U 28 - Hilleshög kyrka, löst fragment

U 29 - Hilleshög, Gerlögs runhäll

U 30 - Hilleshög, Kvarsta

U 31 - Hilleshög, Väntholmen

U 32 - Sånga Stenhamra

U 33 - Sånga Stenhamra, saknas!

U 34 - Sånga, Sundby

U 35 - Svartsjö slott

U 36 - Svartsjö, Svartsjö djurgård

U 37a - Tingsplatsen, av Torbjörn

U 37b - Lisselby, nyfynd 2015

U 38 - Tingsplatsen, av Balle

U 39 - Sånga, Torslunda, saknas!

U 40 - Skå, Eneby, av Ärnfast

U 41 - Skå, Kumla, av Ärnfast

U 42 - Skå, Troxhammar

U 43 - Skå, Törnby, av Ärnfast

U 44 - Skå, Törnby, återfynd

U 45 - Skå, Törnby, lilla runstenen


LOVÖ

har 8 kända runstenar

U 46 - Lovö kyrka, sliten, huvudet finns!

U 47 - Lovö kyrka, av Ärnfast

U 48 - Lovö kyrka, ådrig och sliten

U 49 - Lovö kyrka, södra stenen

U 50 - Lovö kyrka, norra stenen

U 50b - Golfstenen, nyfynd 2018

U 51 - Drottningholm, av Ärnfast, saknas!

U 52 - Edeby, av Ärnfast
 


Kopplade till Ekerö

Ärnfast utanför Ekerö kommun.

U 79 - Hässelby, av Ärnfast

U 123 - Karlberg, av Ärnfast

U 885 - Balingsta, av Ärnfast


Extra & utvalda runstenar

Sö 141 - Aspa bro

Sö 179 - Gripsholm, en Ingvarssten

U 887 - Skillsta, en av de vackraste

U 1125 - Krogstagubben

Vs 29 - Livstens mästerverk i Sala


   
 

Uppdaterad 26 maj, 2024 av Kalle Runristare